Zebra_Etosha_DSC_0521_web

Flokk med Burchells sebra i Etosha

Burchells zebra