Kjøpsbetingelser
Vilkår og kjøpsbetingelser for handel av sebraskinn, skinnprodukter og tjenester via internett, e-post, telefon eller andre medier fra Hauklien Design.
betingelser, kjøpsbetingelser, nettbutikk, butikk, sebraskinn, kuduskinn, sprinbukkskinn, kudu, sebra, springbukk, springbok, zebra, sertifisert, lovlig, ekte, sebraskinnene
324
privacy-policy,page-template-default,page,page-id-324,theme-bridge,bridge-core-2.2.8,cookies-not-set,woocommerce-no-js,,qode-title-hidden,columns-4,qode-theme-ver-21.5,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive,elementor-default

Kjøpsbetingelser og vilkår for kjøp av varer fra sebraskinn.no og Hauklien Design

Generelt

Disse kjøpsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) gjennom www.sebraskinn.no heretter kalt Sebraskinn.no til forbrukere. Last ned generell informasjon om angreretten her.

Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en elektronisk ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Salgsbetingelsene og annen informasjon på Sebraskinn.no er bare tilgjengelig på norsk.

Man vil etter hvert kunne benytte kredit- og debetkort når en handler på Sebraskinn.no. Beløpet blir trukket i sin helhet fra konto når varene blir sendt. Fram til muligheten med å betale med kort er synlig på nettsiden, er postoppkrav eller elektronisk forhåndsbetaling eneste betalingsmuligheter.

For å kunne handle med VISA eller Mastercard på Sebraskinn.no må du ha fylt 18 år. Er du under 18 år kan du få en myndig, for eksempel en foresatt, til å foreta handelen for deg.

Vi leverer kun til adresser i Norge med mindre annet avtales spesielt.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding til mobiltelefon (SMS), brev, telefaks e.l.

1. Parter

Selger er Hauklien Design, heretter kalt Sebraskinn.no, Hauklivegen 171, 2625 Fåberg, registrert i Brønnøysund-registeret (www.brreg.no) med organisasjonsnummer: NO 991 601 481, telefon: 99 51 01 09, e-post: post (a) sebraskinn.no. Der det skrives ”oss” eller ”vi” henvises det til Hauklien Design.

Kjøper er den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt ”du”, ”deg”, ”din” eller ”ditt”.

2. Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server. Sebraskinn.no blir samtidig bundet av din bestilling så lenge denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett som er nærmere omtalt i punkt 10.

Når Sebraskinn.no mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til deg per e-post. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen din.

Er det avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen er det å anse som et nytt tilbud fra oss, som du kan velge å akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak fra dette kan forekomme, se punkt 3 for mer informasjon.

3. Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil i spesifikasjoner, tekst, pris og annen informasjon på våre nettsider kan forekomme.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere hele eller deler av din bestilling, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

4. Priser

Alle priser er inkludert merverdiavgift der dette er aktuelt. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestillingen sendes og inkluderer alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje, miljøavgift m.m.

5. Betaling

Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp med Visa eller Mastercard om dette er gjort mulig på nettsiden (se innledning).

Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Hvis reservasjon ikke kan foretas, forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen. Du vil motta informasjon om slik eventuell kansellering.

Vi belaster kortet når varene blir sendt fra oss eller en av våre underleverandører. Ved delleveranser belaster vi kun for de varene som sendes. Er det flere delleveranser, vil ordrens totale fraktbeløp belastes ved første sending.

Går det lang tid fra bestilling til varene sendes, kan det hende at banken tar vekk reservasjonen på kontoen din. Vi vil likevel foreta trekk av kortet for varene som sendes, med mindre du har avbestilt på forhånd.

Hvis vi ikke får trukket beløpet ved sending av varene, forbeholder vi oss retten til å kansellere hele eller deler av ordren.

6. Levering og forsinkelse

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og innenfor tidsfristen angitt i ordrebekreftelsen. Sebraskinn.no har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.

Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.

Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du velge å heve avtalen.

7. Uavhentede pakker

Dersom du unnlater å hente pakken på postkontoret vil vi belaste deg med nedenstående beløp for uavhentet forsendelse. Dette for å dekke våre fraktkostnader tur/retur, og våre kostnader for håndtering av varen(e). Beløpet blir trukket av allerede innbetalt beløp og vi utbetaler differansen.

Ved uavhentede pakker med en verdi under NOK 5000,- eks mva. vil du bli ilagt et gebyr på NOK 150,- eks. Mva.

Ved uavhentede pakker med en verdi over NOK 5000,- eks mva. vil du bli ilagt et gebyr på NOK 350,- eks. mva.

8. Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten eller om produktene ellers har feil eller mangler. Vi ber om at det blir tatt bilder av skader, feil eller mangler, og at disse sendes oss via e-post.

Ved eventuelle mangler, ta straks kontakt med oss, og vi vil hjelpe deg med å rette opp feilen.

Hvis produktet er skadet under transport må du ta vare på emballasjen og produktene, og levere dette på Posten. Der vil du få et skadeskjema som må fylles ut, og varene må sendes tilbake til oss sammen med skjemaet og bilder av skaden. Vi kan ikke sende ut ny vare før dette er gjort, da dette er transportskade, og ingen reklamasjonssak.

9. Dine rettigheter ved feil og mangler (Reklamasjon)

Dersom produktene har mangler kan du etter omstendighetene kreve retting, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. Mangelen må være vesentlig før heving kan foretas.

Mangelen må foreligge når du får produktene i din besittelse. Mangler du oppdager innen seks måneder etter at du fikk produktene, skal imidlertid normalt regnes som en mangel som har oppstått før du fikk produktene.

Melding om mangler ved produktene overbringes oss, av bevishensyn, skriftlig og med bilder. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget mangelen og senest innen to måneder.

Sebraskinn.no vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner. Vi vil også skriftlig bekrefte mottak av varer som sendes tilbake til oss for inspeksjon eller feilretting.

Retten til å reklamere gjelder i 12 måneder etter fakturadato. Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten etter pkt. 11.

10. Angrerett og angrerettskjema

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og enkelte tjenester. Angreretten kan bortfalle i visse tilfeller, og disse er spesifisert i siste avsnitt.

Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette. Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen, via e-post eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den.

Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Vi har risikoen for transporten tilbake til oss, forutsatt at produktene som returneres er forsvarlig emballert og sendt.

Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, etc. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg.

Produktet skal sendes tilbake til oss inkludert originalt emballasje, dokumentasjon og angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet. Last ned angrerettskjema her.

11. Garanti

Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven. Reklamasjonsfristen er 12 måneder etter fakturadato. Se punkt 9 for mer informasjon om reklamasjon.

12. Personopplysninger

Sebraskinn.no behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg.

I de tilfeller hvor vi også behandler personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud etc., gjøres dette bare når du har samtykket til det. Før du samtykker skal du være informert om hva opplysningene skal brukes til og av hvem. Du vil når som helst ha mulighet til å trekke tilbake dette samtykket

Vi forbeholder oss retten til å be om personnummer for å kunne kontrollere kredittverdighet ved kredittkjøp eller fødselsdato for å kontrollere om våre kunder er over 18 år.

Personopplysninger blir kun utlevert hvis du har aktivt samtykket i det, når det er nødvendig for å få gjennomført en avtale med deg eller i lovbestemte tilfeller.

Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss via kontaktskjema på nettsiden eller via e-post.

13. Salgspant

Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert eventuelle renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

14. Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukertvistutvalget i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.