Sebraskinn i mural trappeoppgang med kunstverk

Sebraskinn i mural trappeoppgang med kunstverk

Sebraskinn i mural trappeoppgang med kunstverk

Røft trappehus med sebrateppe i hallen